GFSI Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín

Čo je GFSI? Global Food Safety Initiative (GFSI) v preklade znamená Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín. Táto medzinárodná organizáciaspája kľúčových aktérov potravinárskeho priemyslu, aby spolupracovali na neustálom zlepšovaní systémov manažérstva bezpečnosti potravín na celom svete.Vedúci predstavitelia potravinárskeho priemyslu vytvorili v…

Agrokomplex 2019

AGROKOMPLEX 2019, 46. MEDZINÁRODNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA VÝSTAVA NITRA, 22. – 25. 8. 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik si Vás dovoľujú pozvať k účasti na najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave na…

Anuga 2019

Najväčší svetový veľtrh je skvelým miestom pre stretnutia zástupcov potravinárskeho priemyslu a spotrebiteľov, pretože čísla z roku 2017 opäť pôsobivo demonštrujú jeho význam: so 7 405 vystavovateľmi a približne 165 000 návštevníkmi je to jednoznačne udalosť číslo jedna! Na veľtrhu…