Agrokomplex 2019

AGROKOMPLEX 2019, 46. MEDZINÁRODNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA VÝSTAVA

NITRA, 22. – 25. 8. 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik si Vás dovoľujú pozvať k účasti na najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave na Slovensku AGROKOMLEX 2019, ktorá sa koná v dňoch 22. – 25. 8. 2019.

Pre napredovanie výstavy a prezentáciu agro rezortu ako celku vytvoril agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra spojenie odbornej a výchovnej stránky ako i zábavy pre celé rodiny na jednom mieste a v rovnakom čase.

Odborné semináre, diskusné fóra, diskusné skupiny, B2B rozhovory, podčiarkujú odborný charakter podujatia.

Skutočnosť, že výstava dokáže dlhodobo pritiahnuť 115 000 návštevníkov poukazuje na význam podujatia aj z hľadiska zachovania osláv úrody a potreby zabezpečenia kvalitnej výživy obyvateľstva.

Súčasťou výstavy budú aj osvedčené projekty:

  • Národná výstava hospodárskych zvierat – výstava hospodárskych zvierat a drobnochovu
  • Coopexpo – medzinárodná družstevno-kontraktačná a predajná výstava
  • Prezentácia programu rozvoja vidieka v podobe 3D Slovenska –pavilón F
  • Gazdovský dvor – prezentácia programu rozvoja vidieka očami detí
  • Ovocie roka – výstavná prehliadka najlepších pestovateľov
  • Zelenina roka – výstavná prehliadka najlepších pestovateľov
  • Festival národných špecialít – prehliadka výrobcov tradičných slovenských špecialít
  • a tiež bohatý kultúrny program, súťaže a hry pre deti s cieľom zvýšiť ich záujem o život na vidieku.

Veríme, že rozšírite zoznam našich stálych vystavovateľov a využijete ponuku našich priestranných výstavných hál, či takmer neobmedzené množstvo vonkajších výstavných plôch v atraktívnom prostredí výstaviska.

Staňte sa aj vy súčasťou modernej výstavy, ktorá bude spĺňať aj prísne kritéria odbornosti a zároveň poskytne oddych a zábavu.

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.

Zuzana Cyprichová (vedúca projektu)

Ing. Branislav Borsuk (riaditeľ)