Publikácie prác zo XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“

V dňoch 28.- 29.3.2019 sa v PARK hoteli v Piešťanoch konala XVI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje každoročne Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Odborným garantom konferencie bol už úctyhodný 16 – krát prof. Ing. Jozef…

Priority FoodDrinkEurope na roky 2019-2024

Poslaním FoodDrinkEurope je uľahčiť rozvoj prostredia, v ktorom môžu všetky európske potravinárske a nápojové spoločnosti uspokojiť potreby spotrebiteľov a zároveň účinne konkurovať trvalo udržateľnému rastu. Príspevok FoodDrinkEurope je založený na dôkladnom vedeckom výskume, analýze údajov a efektívnej komunikácii, ktorá funguje v…