Antimikrobiálna rezistencia nevykazuje žiadne známky spomalenia

Správa ECDC / EFSA „zvoní na poplach“, hovorí komisár EÚ

Údaje, ktoré dnes zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ukazujú, že antimikrobiálne látky používané na liečbu chorôb, ktoré sa môžu prenášať medzi zvieratami a ľuďmi, ako je napríklad kampylobakterióza a salmonelóza, sa stávajú menej účinnými.

Komisár EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis povedal: „Správa, ktorá bola dnes zverejnená, by mala opäť rozvučať poplašné zvony. Ukazuje sa, že vstupujeme do sveta, kde sa čoraz častejšie infekcie stávajú ťažkými – alebo dokonca niekedy nieje možné ich liečiť. Ambiciózne národné politiky v niektorých krajinách, ktoré obmedzujú používanie antimikrobiálnych látok, však viedli k zníženiu antimikrobiálnej rezistencie.

„Takže predtým, než sa poplašné zvony stanú ohlušujúcou sirénou, uistime sa, že konáme spoločne, v každej krajine a naprieč všetkými sektormi verejného zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, v rámci konceptu One Health approach umbrella“

Informácie o antimikrobiálnej rezistencii v Európe

Podľa správy, ktorá sa odvoláva na údaje z roku 2017, je rezistencia na fluorochinolóny (napríklad ciprofloxacín) v baktériách Campylobacter v niektorých krajinách, taká vysoká, že tieto antimikrobiálne látky už nefungujú pri liečbe závažných prípadov kampylobakteriózy.

Väčšina krajín uviedla, že baktérie rodu Salmonella sú u ľudí stále viac a viac odolné voči fluorochinolónom. Rezistencia voči viacerým liečivám (rezistencia na tri alebo viac antimikrobiálnych látok) je vysoká u Salmonel u ľudí (28,3%) a u zvierat a predovšetkým sa to týka najmä S. Typhimurium.

V prípade baktérií rodu Campylobacter sa zistilo, že tieto baktérie sú vysoko až extrémne vysoko rezistentné na ciprofloxacín a tetracyklíny. Kombinovaná rezistencia voči kriticky dôležitým antimikrobiálnym látkam však bola nízka až veľmi nízka u baktériách rodu Salmonella a Campylobacter u ľudí ako aj zvierat a v prípade E. coli u zvierat.

„Teraz nastal čas zvrátiť antimikrobiálnu rezistenciu, ak chceme udržať antibiotiká v prevádzke,“ povedal Mike Catchpole, hlavný vedec ECDC. „Pokiaľ ide o kombinovanú rezistenciu, je situácia znepokojujúcejšia: tisíce pacientov v celej EÚ majú obmedzené možnosti liečby závažných infekcií“.

Marta Hugasová, hlavná vedkyňa EFSA, povedala: „Videli sme, že keď členské štáty zaviedli prísne politiky, antimikrobiálna rezistencia sa u zvierat znížila. Ročné správy európskych a národných agentúr zahŕňajú pozoruhodné príklady. Tieto výsledky by mali slúžiť ako inšpirácia pre ostatné krajiny“.

Spoločná správa, v ktorej sa uvádzajú údaje zozbierané z 28 členských štátov EÚ od ľudí, ošípaných a teliat mladších ako jeden rok, potvrdzuje nárast rezistencie na antibiotiká, ktorý sa zistil už v predchádzajúcich rokoch.

V júni 2017 Európska komisia prijala Akčný plán EÚ v oblasti zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii, v ktorom vyzvala na účinné opatrenia proti tejto hrozbe a uznala, že je potrebné, aby sa riešila v oblasti ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia. Opatrné používanie antimikrobiálnych látok je nevyhnutné na obmedzenie vzniku a šírenia baktérií rezistentných na antibiotiká u ľudí a zvierat.

Súhrnná správa Európskej únie o antimikrobiálnej rezistencii u zoonotických a indikátorových baktérií z ľudí, zvierat a potravín v roku 2017.
 

Správu priniesla: EFSA