EFSA skúma bezpečnosť glutamátov pridávaných do potravín

EFSA stanovila bezpečnú úroveň príjmu kyseliny glutámovej a glutamátov používaných ako potravinárske prídavné látky. Úrad tiež dospel k záveru, že odhadovaná expozícia kyseliny glutámovej a glutamátov v potrave môže presiahnuť nielen bezpečnú úroveň, ale aj dávky spojené s nepriaznivými účinkami u ľudí pre niektoré skupiny obyvateľstva. Na tomto základe experti EFSA odporúčajú prehodnotiť maximálne povolené hladiny týchto prídavných látok v potravinách.

Kyselina glutámová je aminokyselina, stavebný blok bielkovín, ktoré sa prirodzene vytvárajú v ľudskom organizme a vyskytuje sa aj vo voľnej forme, napríklad v paradajkách, sójovej omáčke alebo niektorých syroch. Kyselina glutámová a jej soli (E 620-625), bežne označované ako glutamáty, sú povolené v Európskej únii (EÚ). Sú pridávané do širokej škály potravín za účelom zlepšenia ich chuti.

EFSA prehodnotila bezpečnosť glutamátov používaných ako prídavné látky v potravinách a odvodila skupinovú akceptovateľnú dennú dávku (ADI) 30 mg / kg telesnej hmotnosti za deň pre všetkých šesť jej solí. Táto bezpečná úroveň príjmu je založená na najvyššej dávke, pri ktorej vedci v štúdiách toxicity nepozorovali žiadne nepriaznivé účinky na testované zvieratá.

Ochrana zdravia spotrebiteľov
Claude Lambré, člen panelu EFSA pre potravinárske prídavné látky a zdroje živín pridávaných do potravín, a predseda pracovnej skupiny poverenej prehodnotením, povedal: „Na základe dostupných dôkazov sme presvedčení, že novo odvodená skupinová ADI pre kyselina glutámová a glutamáty chráni zdravie spotrebiteľov, pretože je pod dávkou, ktorá je spojená s určitými účinkami u ľudí, ako sú bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak a zvýšenie hladiny inzulínu“.

V súčasnosti nie je pre kyselinu glutámovú a glutamáty, ktoré sa používajú ako potravinárske prídavné látky v EÚ stanovená žiadna bezpečná hladina akceptovateľného denného príjmu (ADI).

V EÚ je pridávanie glutamátov vo všeobecnosti povolené až do maximálnej hladiny 10 g / kg potravín. V náhradách solí, koreninách a koreniacich zmesiach neexistuje žiadna maximálna prípustná hodnota pre glutamáty a musia sa používať v súlade so správnymi výrobnými postupmi.

Posudzovanie dietetickej expozície
Pri prepracovávaní hodnotenia expozície vedci EFSA spojili reálne údaje o spotrebe potravín, úrovne používania glutamátov oznámené potravinárskym priemyslom a analytické výsledky z členských štátov. Odhadli, že expozícia glutamátmi pridávanými do potravín môže prekročiť navrhovanú ADI pre jednotlivcov u všetkých skupín obyvateľstva, ktorých strava je tvorená najmä potravinami obsahujúcimi tieto prídavné látky. V prípade batoliat a detí bola zistená stredná expozícia. V prípade expozície môže dôjsť k prekročeniu dávky, čo sa môže prejaviť niektorými nežiaducimi účinkami (napr. bolesť hlavy) u ľudí a predovšetkým u dojčiat, detí a dospievajúcich.

Experti EFSA preskúmali okrem potravinárskych prídavných látok aj iné zdroje glutamátov (vrátane potravín, v ktorých sa prirodzene vyskytujú). Zistili, že odhady expozície vo viacerých skupinách obyvateľstva so strednou až vysokou expozíciou prevažne prekračujú navrhované ADI ako aj hladiny spojené s niektorými nežiaducimi účinkami u ľudí.

Doktor Lambré povedal: „Na základe výsledkov nášho hodnotenia expozície odporúčame prehodnotiť maximálne hladiny kyseliny glutámovej a glutamátov pridávaných do potravín, najmä v prípade jemného pečiva, polievok a vývarov, omáčok, mäsa a mäsových výrobkov, korenín a koreninových prípravkov“.

Vedecké odporúčanie úradu EFSA bude slúžiť na informovanie manažérov rizík Európskej komisie a členských štátov, ktorý regulujú bezpečné používanie glutamátov ako prídavných látok v potravinách v EÚ.

Vedecké stanovisko k prehodnoteniu kyseliny glutámovej (E 620), glutamátu sodného (E 621), glutamátu draselného (E 622), glutamátu vápenatého (E 623), glutamátu amónneho (E 624) a glutamátu horečnatého (E 625) ako potravinových prídavných látok.

Správu priniesla EFSA