Verejná konzultácia: ftaláty používané v materiáloch pre styk s potravinami

Úrad EFSA začína verejnú konzultáciu o návrhu aktualizácie svojich hodnotení rizika piatich ftalátov, ktoré sú povolené na použitie v materiáloch určených na styk s potravinami z plastov.

V prípade aktualizovaného návrhu stanoviska Skupina EFSA pre materiály pre styk s potravinami, enzýmy a pomocné látky (panel CEP) ustanovila skupinový tolerovateľný denný príjem (TDI) 50 µg / kg telesnej hmotnosti na deň pre štyri látky: di-butylftalát (DBP), butylbenzylftalát (BBP), bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP) a diizononylftalát (DINP).

Skupinový TDI je založený na tom, že tieto látky majú podobný spôsob účinku, ktorý sa prejavuje najmä reprodukčnou toxicitou. V prípade DINP sa však ako najkritickejší účinok zistila skôr pečeňová ako reprodukčná toxicita.

V prípade diizodecylftalátu (DIDP), piateho ftalátu, ktorý nie je zahrnutý v skupinovom TDI, sa navrhuje na základe výsledkov pečeňovej toxicity individuálny TDI 150 µg / kg telesnej hmotnosti na deň.

Kombinovaná dietetická expozícia DBP, BBP, DEHP a DINP sa odhaduje na menej ako jednu štvrtinu skupinového TDI pre všetkých európskych spotrebiteľov vrátane najcitlivejších skupín obyvateľstva, dokonca aj pre tie najhoršie prípady. Pre DIDP je expozícia v potrave približne 1500-krát nižšia ako individuálny TDI.

Úrad EFSA vykonal prácu v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre chemické látky (ECHA), ktorá nedávno posúdila niektoré ftaláty v rámci REACH.

Pripomienky k návrhu stanoviska je možné podať prostredníctvom príslušnej konzultačnej stránky. Termín na pripomienkovanie je 14. apríl 2019.

Úrad EFSA usporiada 15. marca webový seminár s cieľom predstaviť prístup panelu CEP k návrhu hodnotenia a jeho výsledkom. Účastníci budú mať možnosť klásť otázky priamo prednášajúcim. Viac informácií nájdete tu.

Správu priniesla EFSA