Vývoj spotrebiteľských cien potravín v EÚ a na Slovensku

Na základe informácií publikovaných v databáze EUROSTAT je možné konštatovať, že spotrebiteľské ceny potravín v krajinách EÚ v prvých dvoch mesiacoch mierne stúpli. V Slovenskej republike spotrebiteľské ceny potravín v priemere stúpli v mesiaci január o +1,8% a v mesiaci február o +2,8% v porovnaní s referenčným rokom 2015. V mesiaci február bol zaznamenaný pokles pri cenách cukru. Najvyšší nárast bol v tomto mesiaci zaznamenaný pri vývoji spotrebiteľských cien zemiakov (10%) a zeleniny (8%). Cena masla, syrov a tvarohu veľmi mierne klesla a cena hydinového a bravčového mäsa bola nižšia ako referenčný index z roku 2015. V prípade konzumného chleba bol zaznamenaný veľmi mierny nárast cien. Vývoj spotrebiteľských cien potravín v jednotlivých krajinách je znázornený na obrázku nižšie. K nárastu spotrebiteľských cien došlo vo všetkých krajinách EÚ.

Na obrázku sú farebne znázornené zmeny spotrebiteľských cien potravín. Čím tmavšia oranžová farba, tým väčší nárast spotrebiteľských cien bol zaznamenaný.

Nižšie si môžete prečítať, ako sa menili spotrebiteľské ceny potravín v rámci mesiacov január a február. Zdroj dát: EUROSTAT

UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Potraviny  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 105.68 106.22
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 105.35 105.69
Belgicko 105.10 104.82
Bulharsko 108.24 109.88
Česká Republika 107.2 107.9
Dánsko 104.6 104.7
Nemecko 107.3 107.9
Estónsko 110.45 111.25
Írsko 94.3 94.0
Grécko 101.53 101.80
Španielsko 104.68 104.93
Francúzsko 105.72 105.77
Chorvátsko 102.37 102.48
Taliansko 104.7 105.1
Cyprus 104.24 104.01
Lotyšsko 109.89 109.95
Litva 107.79 108.72
Luxemburgsko 108.01 107.97
Maďarsko 109.68 111.42
Malta 110.33 109.91
Holandsko 106.66 107.82
Rakúsko 105.36 105.54
Polsko 109.6 110.8
Portugalsko 102.95 102.83
Rumunsko 107.82 109.70
Slovinsko 106.29 106.50
Slovensko 107.86 108.17
Fínsko 100.59 102.07
Švédsko 106.90 108.30
Spojené Kráľovstvo 102.5 :
Island 105.23 104.74
Nórsko 104.2 107.1
Švajčiarsko 102.49 102.77
Turecko 164.99 166.56
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Chlieb a cereálie
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 103.41 103.77
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 102.46 102.63
Belgicko 105.00 104.22
Bulharsko 113.49 113.86
Česká Republika 106.9 108.1
Dánsko 104.1 105.0
Nemecko 103.8 104.3
Estónsko 107.75 108.26
Írsko 91.3 92.2
Grécko 100.37 99.68
Španielsko 101.08 101.44
Francúzsko 102.35 102.59
Chorvátsko 103.09 103.85
Taliansko 101.6 101.3
Cyprus 99.52 99.50
Lotyšsko 108.70 110.13
Litva 105.82 105.39
Luxemburgsko 106.24 106.19
Maďarsko 112.08 113.76
Malta 111.16 111.53
Holandsko 102.80 104.03
Rakúsko 105.50 105.63
Polsko 110.3 111.1
Portugalsko 100.88 101.09
Rumunsko 107.29 107.90
Slovinsko 102.93 103.32
Slovensko 109.16 107.55
Fínsko 100.00 101.02
Švédsko 103.75 104.87
Spojené Kráľovstvo 100.5 :
Island 102.67 102.56
Nórsko 103.7 106.1
Švajčiarsko 100.45 101.10
Turecko 151.15 153.08
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Chlieb  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 105.03 105.46
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 103.01 103.30
Belgicko 105.19 105.06
Bulharsko 122.97 123.26
Česká Republika 108.4 109.1
Dánsko 108.3 109.6
Nemecko 106.1 106.5
Estónsko 111.73 114.36
Írsko 97.0 97.9
Grécko 97.91 97.89
Španielsko 101.92 102.24
Francúzsko 103.07 103.21
Chorvátsko 103.62 105.25
Taliansko 103.0 103.0
Cyprus 99.41 99.54
Lotyšsko 113.20 113.31
Litva 106.91 106.39
Luxemburgsko 106.39 106.84
Maďarsko 116.81 117.91
Malta 122.28 122.16
Holandsko 102.65 104.21
Rakúsko 107.78 107.84
Polsko 115.6 116.6
Portugalsko 101.78 102.11
Rumunsko 108.96 109.63
Slovinsko 102.72 103.52
Slovensko 109.77 110.45
Fínsko 99.25 100.13
Švédsko 104.61 106.93
Spojené Kráľovstvo 107.5 :
Island 112.96 111.98
Nórsko 106.2 107.9
Švajčiarsko 100.84 100.62
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Mäso  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 103.13 103.23
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 103.44 103.56
Belgicko 103.38 103.66
Bulharsko 104.57 105.01
Česká Republika 104.6 104.7
Dánsko 100.9 100.7
Nemecko 105.1 105.2
Estónsko 104.64 105.65
Írsko 93.2 92.2
Grécko 98.56 98.53
Španielsko 102.16 101.98
Francúzsko 103.58 104.20
Chorvátsko 98.71 97.77
Taliansko 103.4 103.2
Cyprus 95.55 96.17
Lotyšsko 106.03 105.93
Litva 104.75 104.53
Luxemburgsko 109.30 108.99
Maďarsko 98.97 99.58
Malta 106.07 106.11
Holandsko 107.18 107.90
Rakúsko 105.89 105.41
Polsko 106.3 106.1
Portugalsko 100.45 99.94
Rumunsko 103.44 103.70
Slovinsko 109.38 108.66
Slovensko 101.73 101.88
Fínsko 98.69 101.04
Švédsko 105.78 105.54
Spojené Kráľovstvo 98.4 :
Island 102.52 102.58
Nórsko 101.0 103.6
Švajčiarsko 103.44 103.86
Turecko 143.74 144.50
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Hovädzie a teľacie 
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 103.07 103.24
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 102.82 103.07
Belgicko 100.22 100.77
Bulharsko 104.41 104.90
Česká Republika 107.1 105.3
Dánsko 102.9 102.9
Nemecko 105.7 106.0
Estónsko 119.55 119.12
Írsko 94.0 88.2
Grécko 101.33 102.21
Španielsko 103.26 103.20
Francúzsko 103.83 104.48
Chorvátsko 96.33 95.69
Taliansko 103.5 103.9
Cyprus 103.49 104.37
Lotyšsko 112.93 112.23
Litva 104.88 104.26
Luxemburgsko 111.99 112.16
Maďarsko 109.36 110.23
Malta 108.36 108.96
Holandsko 107.98 106.49
Rakúsko 106.86 105.00
Polsko 107.8 106.8
Portugalsko 99.41 99.30
Rumunsko 109.16 109.93
Slovinsko 105.68 105.63
Slovensko 99.23 99.52
Fínsko 102.53 104.57
Švédsko 111.14 107.86
Spojené Kráľovstvo 97.6 :
Island 108.14 107.75
Nórsko 104.9 104.7
Švajčiarsko 106.87 105.06
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Bravčové  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 103.08 102.58
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 102.96 102.71
Belgicko 103.60 101.98
Bulharsko 103.13 103.78
Česká Republika 107.5 107.9
Dánsko 94.9 94.0
Nemecko 106.3 106.3
Estónsko 107.66 108.72
Írsko 93.0 89.6
Grécko 97.20 99.69
Španielsko 101.47 101.39
Francúzsko 102.47 103.72
Chorvátsko 96.75 93.85
Taliansko 102.3 101.3
Cyprus 97.95 97.85
Lotyšsko 113.67 112.43
Litva 100.91 101.07
Luxemburgsko 110.98 111.82
Maďarsko 94.24 94.10
Malta 105.24 105.30
Holandsko 104.41 102.60
Rakúsko 106.94 103.54
Polsko 108.0 105.7
Portugalsko 102.48 102.14
Rumunsko 104.45 104.41
Slovinsko 105.80 104.62
Slovensko 97.56 96.56
Fínsko 101.83 104.11
Švédsko 105.06 101.60
Spojené Kráľovstvo 95.1 :
Island 108.50 109.76
Nórsko 101.5 102.9
Švajčiarsko 108.03 108.85
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Jahňacie a kozie
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 104.84 104.77
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 101.98 100.57
Belgicko 109.10 108.10
Bulharsko 103.23 100.66
Česká Republika : :
Dánsko 102.7 105.4
Nemecko 115.6 116.5
Estónsko : :
Írsko 90.3 89.1
Grécko 97.80 92.85
Španielsko 105.54 101.92
Francúzsko 105.36 105.64
Chorvátsko 94.88 93.20
Taliansko 102.1 101.8
Cyprus 96.55 95.59
Lotyšsko : :
Litva 98.77 98.77
Luxemburgsko 103.58 102.87
Maďarsko : :
Malta : :
Holandsko 114.56 114.24
Rakúsko : :
Polsko 104.6 104.4
Portugalsko 101.33 101.43
Rumunsko 103.33 103.34
Slovinsko : :
Slovensko : :
Fínsko : :
Švédsko 119.02 122.92
Spojené Kráľovstvo 112.8 :
Island 97.32 97.79
Nórsko 85.7 85.2
Švajčiarsko 109.49 104.05
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Hydina  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 102.63 102.86
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 102.81 102.80
Belgicko 101.27 101.36
Bulharsko 95.12 95.74
Česká Republika 99.1 98.6
Dánsko 95.6 95.0
Nemecko 104.4 104.0
Estónsko 95.03 95.60
Írsko 92.3 92.2
Grécko 96.57 95.52
Španielsko 100.34 100.63
Francúzsko 102.59 103.41
Chorvátsko 98.29 99.00
Taliansko 104.2 103.4
Cyprus 88.64 90.41
Lotyšsko 102.15 102.09
Litva 104.94 104.99
Luxemburgsko 107.25 106.24
Maďarsko 87.27 87.83
Malta 101.55 101.64
Holandsko 114.08 115.10
Rakúsko 105.75 106.12
Polsko 99.7 101.2
Portugalsko 96.75 96.36
Rumunsko 101.27 101.70
Slovinsko 117.22 115.74
Slovensko 92.72 92.98
Fínsko 94.83 96.51
Švédsko 104.19 107.18
Spojené Kráľovstvo 91.9 :
Island 97.62 96.22
Nórsko 97.2 102.4
Švajčiarsko 100.97 101.24
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Ryby a morské plody
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 111.05 110.44
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 111.26 110.19
Belgicko 115.67 114.57
Bulharsko 101.45 101.32
Česká Republika 105.5 103.8
Dánsko 108.6 112.2
Nemecko 112.0 112.1
Estónsko 110.16 108.26
Írsko 96.1 94.6
Grécko 101.69 103.65
Španielsko 111.99 110.23
Francúzsko 115.33 111.55
Chorvátsko 104.84 106.19
Taliansko 107.9 108.1
Cyprus 100.58 101.20
Lotyšsko 112.23 110.03
Litva 110.23 109.89
Luxemburgsko 114.86 113.06
Maďarsko 113.79 114.42
Malta 102.77 101.95
Holandsko 117.95 120.66
Rakúsko 118.72 119.47
Polsko 110.3 110.7
Portugalsko 106.39 105.64
Rumunsko 103.39 103.81
Slovinsko 110.40 109.04
Slovensko 105.90 106.40
Fínsko 118.75 117.56
Švédsko 116.04 117.69
Spojené Kráľovstvo 111.3 :
Island 104.81 104.14
Nórsko 115.3 119.4
Švajčiarsko 104.81 104.07
Turecko 153.90 157.66
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Mlieko, syry a vajcia
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 104.39 104.58
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 103.93 104.04
Belgicko 106.49 106.70
Bulharsko 107.65 107.85
Česká Republika 107.3 107.6
Dánsko 106.7 107.1
Nemecko 110.0 110.2
Estónsko 108.86 108.97
Írsko 95.2 95.5
Grécko 98.00 97.62
Španielsko 99.60 99.27
Francúzsko 102.27 102.58
Chorvátsko 103.72 102.40
Taliansko 102.0 102.0
Cyprus 98.44 99.84
Lotyšsko 115.82 113.77
Litva 113.39 112.52
Luxemburgsko 103.64 103.69
Maďarsko 105.74 106.36
Malta 106.32 106.32
Holandsko 109.95 111.58
Rakúsko 105.29 104.95
Polsko 109.6 109.6
Portugalsko 97.63 97.54
Rumunsko 105.98 105.97
Slovinsko 103.53 103.93
Slovensko 109.41 108.40
Fínsko 99.26 101.16
Švédsko 107.20 108.36
Spojené Kráľovstvo 100.0 :
Island 114.79 114.87
Nórsko 105.3 108.5
Švajčiarsko 100.59 100.58
Turecko 164.50 162.83
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Čerstvé plnotučné mlieko
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 104.44 104.37
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 103.45 103.26
Belgicko 104.58 103.85
Bulharsko 100.14 103.41
Česká Republika 94.5 94.5
Dánsko 131.9 132.1
Nemecko 114.5 115.2
Estónsko 106.91 105.94
Írsko 98.8 98.8
Grécko 100.33 97.28
Španielsko 96.21 95.83
Francúzsko 104.05 104.09
Chorvátsko 110.45 107.55
Taliansko 100.1 100.1
Cyprus 99.39 101.30
Lotyšsko : :
Litva 114.20 115.81
Luxemburgsko 104.40 104.42
Maďarsko 91.44 92.15
Malta 100.00 100.00
Holandsko 140.29 139.95
Rakúsko 106.64 106.79
Polsko 99.2 99.2
Portugalsko 102.71 103.46
Rumunsko 103.43 103.73
Slovinsko 104.91 104.03
Slovensko 95.81 96.06
Fínsko : :
Švédsko 106.32 106.53
Spojené Kráľovstvo 112.2 :
Island 114.35 114.77
Nórsko 104.5 107.1
Švajčiarsko 102.03 101.51
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Jogurt  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 103.31 104.42
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 102.50 103.00
Belgicko 106.08 106.61
Bulharsko 107.87 107.95
Česká Republika 108.1 106.4
Dánsko 94.2 100.5
Nemecko 104.7 106.9
Estónsko 107.31 107.26
Írsko 98.9 98.5
Grécko 95.37 97.44
Španielsko 101.27 101.22
Francúzsko 100.66 100.54
Chorvátsko 101.99 101.16
Taliansko 98.9 97.6
Cyprus 94.50 98.34
Lotyšsko 106.50 104.13
Litva 125.05 123.41
Luxemburgsko 100.69 102.98
Maďarsko 110.44 110.97
Malta 116.02 116.28
Holandsko 104.10 105.58
Rakúsko 98.61 99.11
Polsko 113.7 114.2
Portugalsko 92.42 92.79
Rumunsko 102.20 102.68
Slovinsko 99.86 102.63
Slovensko 101.89 101.70
Fínsko 97.75 100.54
Švédsko 101.43 101.97
Spojené Kráľovstvo 92.2 :
Island 119.22 120.03
Nórsko 102.8 104.3
Švajčiarsko 100.65 100.77
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Syr a tvaroh  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 105.29 105.51
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 105.19 105.41
Belgicko 105.73 106.16
Bulharsko 109.56 109.66
Česká Republika 109.8 110.2
Dánsko 98.0 97.6
Nemecko 106.9 106.9
Estónsko 103.41 104.38
Írsko 88.5 89.9
Grécko 96.61 96.85
Španielsko 102.30 102.18
Francúzsko 101.81 102.41
Chorvátsko 101.09 100.52
Taliansko 103.2 103.3
Cyprus 98.45 100.35
Lotyšsko 108.79 106.52
Litva 109.73 108.73
Luxemburgsko 104.16 103.65
Maďarsko 107.06 107.78
Malta 109.39 109.32
Holandsko 106.09 107.23
Rakúsko 107.29 106.12
Polsko 106.2 106.3
Portugalsko 96.69 94.98
Rumunsko 103.70 104.07
Slovinsko 104.87 104.86
Slovensko 108.38 106.24
Fínsko 100.56 102.96
Švédsko 105.38 108.12
Spojené Kráľovstvo 99.5 :
Island 114.87 114.75
Nórsko 103.2 106.9
Švajčiarsko 100.49 100.28
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Vajcia  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 107.91 107.40
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 105.72 105.57
Belgicko 111.48 109.57
Bulharsko 105.41 103.20
Česká Republika 119.7 117.9
Dánsko 99.3 97.9
Nemecko 113.8 113.0
Estónsko 118.00 119.15
Írsko 90.5 90.4
Grécko 102.51 102.55
Španielsko 105.69 105.79
Francúzsko 104.48 104.59
Chorvátsko 99.37 97.20
Taliansko 104.1 104.1
Cyprus 102.65 95.59
Lotyšsko 121.59 118.78
Litva 101.90 101.16
Luxemburgsko 104.93 104.53
Maďarsko 106.18 105.97
Malta 103.54 103.54
Holandsko 132.55 135.93
Rakúsko 98.94 98.89
Polsko 125.4 124.3
Portugalsko 107.31 106.55
Rumunsko 121.27 119.26
Slovinsko 105.47 102.71
Slovensko 102.67 101.95
Fínsko 97.68 100.59
Švédsko 106.61 105.54
Spojené Kráľovstvo 89.6 :
Island 96.94 96.25
Nórsko 103.8 107.9
Švajčiarsko 99.56 99.71
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Oleje a tuky  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 114.53 114.26
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 113.69 113.44
Belgicko 119.04 117.23
Bulharsko 107.72 108.52
Česká Republika 116.0 113.6
Dánsko 117.9 117.1
Nemecko 132.0 130.2
Estónsko 123.22 121.91
Írsko 104.9 104.0
Grécko 106.07 106.19
Španielsko 102.54 100.85
Francúzsko 114.69 115.48
Chorvátsko 111.38 110.58
Taliansko 105.0 105.8
Cyprus 103.29 104.29
Lotyšsko 123.54 119.20
Litva 126.93 127.04
Luxemburgsko 111.64 110.60
Maďarsko 111.07 111.31
Malta 115.47 115.24
Holandsko 119.65 122.34
Rakúsko 120.66 120.86
Polsko 122.5 121.5
Portugalsko 104.03 103.10
Rumunsko 104.86 105.20
Slovinsko 100.42 99.01
Slovensko 111.66 109.72
Fínsko 107.29 108.63
Švédsko 122.12 124.61
Spojené Kráľovstvo 119.7 :
Island 115.81 115.81
Nórsko 119.5 123.8
Švajčiarsko 101.87 99.03
Turecko 161.74 161.23
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Maslo  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 128.12 126.90
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 128.05 127.16
Belgicko 133.39 131.09
Bulharsko 135.92 135.22
Česká Republika 132.7 124.4
Dánsko 125.8 122.6
Nemecko 167.2 162.6
Estónsko 137.01 135.49
Írsko 113.1 112.0
Grécko 113.47 114.51
Španielsko 116.81 116.86
Francúzsko 127.26 128.29
Chorvátsko 145.25 144.34
Taliansko 114.8 115.3
Cyprus 130.26 133.54
Lotyšsko 171.61 158.87
Litva 149.44 153.29
Luxemburgsko 116.34 114.40
Maďarsko 120.77 121.16
Malta 123.94 123.63
Holandsko 157.56 160.77
Rakúsko 144.15 144.47
Polsko 149.1 146.4
Portugalsko 109.40 109.15
Rumunsko 121.00 122.04
Slovinsko 129.82 126.59
Slovensko 132.95 130.11
Fínsko 114.95 118.32
Švédsko 147.02 149.81
Spojené Kráľovstvo 118.9 :
Island 126.56 125.74
Nórsko 113.5 117.7
Švajčiarsko 103.51 100.01
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Olivový olej  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 100.94 100.63
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 100.01 99.62
Belgicko 117.76 117.07
Bulharsko 111.02 110.43
Česká Republika 107.7 113.6
Dánsko 112.2 117.4
Nemecko 118.0 115.6
Estónsko 117.24 116.71
Írsko 93.4 95.3
Grécko 105.19 105.31
Španielsko 103.20 100.98
Francúzsko 113.89 114.70
Chorvátsko 110.28 104.26
Taliansko 104.0 105.0
Cyprus 106.62 102.93
Lotyšsko 116.22 116.87
Litva 111.72 108.52
Luxemburgsko 117.04 115.71
Maďarsko 119.03 118.40
Malta 115.41 115.11
Holandsko 119.32 119.96
Rakúsko 107.93 108.68
Polsko 109.6 108.7
Portugalsko 111.50 108.07
Rumunsko 102.68 102.56
Slovinsko 107.42 107.21
Slovensko 106.32 105.58
Fínsko 107.17 107.12
Švédsko 107.47 106.54
Spojené Kráľovstvo 117.5 :
Island 107.71 107.62
Nórsko 111.9 112.4
Švajčiarsko : :
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Ostatné jedlé tuky
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 98.18 98.44
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 97.76 97.67
Belgicko 105.17 103.85
Bulharsko 96.12 98.03
Česká Republika 91.8 93.8
Dánsko 92.4 95.3
Nemecko 93.0 92.6
Estónsko 102.53 99.70
Írsko 98.4 97.6
Grécko 104.67 102.28
Španielsko 89.43 89.71
Francúzsko 103.22 104.13
Chorvátsko 105.07 107.43
Taliansko 97.7 97.8
Cyprus 92.92 94.92
Lotyšsko 99.34 98.70
Litva 109.81 106.48
Luxemburgsko 104.33 104.86
Maďarsko 108.20 108.02
Malta 99.80 99.60
Holandsko 104.31 103.78
Rakúsko 100.15 100.01
Polsko 101.1 101.8
Portugalsko 91.56 92.20
Rumunsko 99.63 99.72
Slovinsko 90.21 89.12
Slovensko 101.51 98.43
Fínsko 102.45 102.55
Švédsko 104.06 104.22
Spojené Kráľovstvo : :
Island 93.12 92.88
Nórsko 118.5 123.9
Švajčiarsko 100.21 98.07
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Ovocie  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 106.18 106.87
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 106.71 107.26
Belgicko 97.89 98.28
Bulharsko 94.04 95.21
Česká Republika 98.1 96.0
Dánsko 106.2 104.8
Nemecko 105.5 105.3
Estónsko 102.27 99.68
Írsko 97.9 99.2
Grécko 93.48 94.62
Španielsko 108.47 111.57
Francúzsko 110.57 110.85
Chorvátsko 90.04 89.09
Taliansko 108.1 108.2
Cyprus 102.77 105.94
Lotyšsko 103.48 101.79
Litva 95.16 94.73
Luxemburgsko 107.73 109.79
Maďarsko 104.43 105.91
Malta 113.41 111.96
Holandsko 106.60 107.21
Rakúsko 98.35 99.20
Polsko 105.5 107.9
Portugalsko 106.07 104.58
Rumunsko 95.29 97.42
Slovinsko 112.66 112.88
Slovensko 105.31 106.82
Fínsko 102.11 99.08
Švédsko 104.63 105.57
Spojené Kráľovstvo 110.2 :
Island 100.99 94.96
Nórsko 105.1 104.2
Švajčiarsko 105.09 101.85
Turecko 140.03 146.78
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Zelenina  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 113.86 117.20
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 112.48 114.85
Belgicko 105.04 104.76
Bulharsko 124.99 135.30
Česká Republika 120.4 129.7
Dánsko 104.1 105.5
Nemecko 112.9 116.8
Estónsko 128.63 135.79
Írsko 98.1 98.6
Grécko 115.08 117.06
Španielsko 113.59 115.94
Francúzsko 114.98 114.44
Chorvátsko 110.23 115.56
Taliansko 111.6 115.6
Cyprus 143.60 134.25
Lotyšsko 113.76 120.27
Litva 108.11 118.43
Luxemburgsko 112.58 113.11
Maďarsko 150.05 161.74
Malta 124.45 120.87
Holandsko 111.35 112.69
Rakúsko 104.01 105.32
Polsko 123.8 130.2
Portugalsko 111.20 114.05
Rumunsko 131.78 142.23
Slovinsko 110.69 112.90
Slovensko 121.99 131.58
Fínsko 107.47 113.78
Švédsko 112.92 116.66
Spojené Kráľovstvo 102.3 :
Island 103.42 103.40
Nórsko 101.9 105.2
Švajčiarsko 105.80 109.58
Turecko 236.62 238.65
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Zemiaky  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 115.03 118.57
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 108.68 110.11
Belgicko 114.96 112.97
Bulharsko 140.42 150.97
Česká Republika 151.3 164.5
Dánsko 105.8 104.9
Nemecko 118.1 121.1
Estónsko 149.85 154.09
Írsko 117.9 118.7
Grécko 130.04 134.83
Španielsko 126.91 128.80
Francúzsko 106.79 107.01
Chorvátsko 111.29 123.55
Taliansko 108.9 109.0
Cyprus 184.05 141.65
Lotyšsko 111.40 116.24
Litva 129.81 151.88
Luxemburgsko 121.40 122.49
Maďarsko 163.68 179.40
Malta 111.66 112.08
Holandsko 124.03 126.37
Rakúsko 112.13 113.56
Polsko 144.9 159.7
Portugalsko 128.46 128.24
Rumunsko 156.28 171.88
Slovinsko 126.31 131.50
Slovensko 146.08 154.71
Fínsko 107.02 105.78
Švédsko 119.05 123.05
Spojené Kráľovstvo 101.0 :
Island 109.92 109.16
Nórsko 106.6 110.9
Švajčiarsko 110.73 107.29
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Cukor  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 88.28 89.18
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 95.26 95.26
Belgicko 99.21 98.12
Bulharsko 95.69 96.40
Česká Republika 74.2 72.0
Dánsko 96.5 91.5
Nemecko 91.3 91.0
Estónsko 103.65 104.49
Írsko 96.0 96.0
Grécko 91.73 91.10
Španielsko 96.75 96.58
Francúzsko 94.81 94.72
Chorvátsko 103.84 103.71
Taliansko 96.7 96.9
Cyprus 80.29 80.29
Lotyšsko 77.50 79.65
Litva 82.72 87.79
Luxemburgsko 110.07 109.53
Maďarsko 100.89 103.11
Malta 86.99 86.44
Holandsko 100.22 100.55
Rakúsko 91.52 91.73
Polsko 99.6 106.6
Portugalsko 98.92 97.20
Rumunsko 96.55 96.87
Slovinsko 90.22 88.84
Slovensko 91.96 91.75
Fínsko 90.41 90.52
Švédsko 102.17 98.71
Spojené Kráľovstvo 105.1 :
Island 78.67 78.82
Nórsko 114.7 116.4
Švajčiarsko 99.09 98.80
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Káva, čaj, kakao
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 102.05 102.43
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 101.06 101.15
Belgicko 101.61 101.09
Bulharsko 105.18 106.45
Česká Republika 104.9 107.8
Dánsko 98.2 99.0
Nemecko 99.0 99.7
Estónsko 104.77 104.15
Írsko 90.9 93.6
Grécko 121.21 121.60
Španielsko 101.02 101.53
Francúzsko 102.03 102.43
Chorvátsko 103.85 103.84
Taliansko 101.5 100.9
Cyprus 100.05 100.01
Lotyšsko 94.73 94.33
Litva 98.18 98.82
Luxemburgsko 105.38 105.42
Maďarsko 105.01 105.39
Malta 110.15 111.82
Holandsko 96.57 96.33
Rakúsko 107.10 103.10
Polsko 105.6 105.8
Portugalsko 98.87 101.41
Rumunsko 97.78 98.04
Slovinsko 104.42 104.23
Slovensko 102.43 103.00
Fínsko 102.20 101.04
Švédsko 98.15 101.49
Spojené Kráľovstvo 106.7 :
Island 95.61 95.54
Nórsko 102.8 102.7
Švajčiarsko 99.01 97.80
Turecko 144.24 143.67
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Ovocie, zelenina a šťavy
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 103.41 103.53
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 103.39 103.21
Belgicko 104.89 106.12
Bulharsko 102.72 102.16
Česká Republika 100.2 100.5
Dánsko 103.1 105.4
Nemecko 108.2 107.6
Estónsko 111.08 109.22
Írsko 92.8 93.5
Grécko 104.08 103.80
Španielsko 110.74 110.36
Francúzsko 103.50 103.82
Chorvátsko 103.48 102.81
Taliansko 98.3 98.7
Cyprus 94.70 96.06
Lotyšsko 111.28 113.51
Litva 108.51 109.23
Luxemburgsko 107.51 106.70
Maďarsko 109.70 112.24
Malta 109.46 110.28
Holandsko 109.73 108.79
Rakúsko 105.50 103.81
Polsko 104.1 104.9
Portugalsko 108.22 108.03
Rumunsko 99.55 99.67
Slovinsko 103.83 104.66
Slovensko 103.27 101.67
Fínsko 107.15 107.45
Švédsko 106.91 109.47
Spojené Kráľovstvo 98.3 :
Island 98.49 99.53
Nórsko 101.9 107.9
Švajčiarsko 97.40 101.29
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Víno z hrozna
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 105.26 104.70
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 105.04 104.85
Belgicko 113.60 114.39
Bulharsko 104.09 105.10
Česká Republika 108.1 102.4
Dánsko 104.9 104.7
Nemecko 103.8 103.6
Estónsko 114.36 114.05
Írsko 85.7 83.6
Grécko 100.99 102.00
Španielsko 112.23 112.17
Francúzsko 106.64 106.76
Chorvátsko 103.05 101.31
Taliansko 104.8 105.4
Cyprus 90.40 91.59
Lotyšsko 105.19 106.46
Litva 109.21 109.52
Luxemburgsko 106.96 104.14
Maďarsko 98.76 98.45
Malta 114.13 114.88
Holandsko 102.09 101.81
Rakúsko 106.73 106.83
Polsko 102.4 102.2
Portugalsko 110.30 104.95
Rumunsko 101.73 102.01
Slovinsko 108.06 107.54
Slovensko 106.11 103.56
Fínsko 108.61 108.61
Švédsko 106.87 106.87
Spojené Kráľovstvo 101.1 :
Island : :
Nórsko 108.4 108.4
Švajčiarsko 101.60 102.16
Turecko : :
UNIT Index, 2015=100
INDX Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
COICOP Pivo  
GEO/OBDOBIE 2019M01 2019M02
EÚ – 28 krajín 105.15 105.47
EÚ – 27 krajín (2007-2013) : :
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) 105.16 105.58
Belgicko 108.16 107.12
Bulharsko 97.35 98.69
Česká Republika 109.3 108.2
Dánsko 108.5 108.0
Nemecko 105.7 106.3
Estónsko 144.55 144.57
Írsko 100.6 100.4
Grécko 116.45 116.61
Španielsko 100.97 102.20
Francúzsko 103.44 103.59
Chorvátsko 104.18 104.12
Taliansko 101.5 100.9
Cyprus 85.48 87.79
Lotyšsko 112.07 113.28
Litva 134.59 135.69
Luxemburgsko 106.73 105.83
Maďarsko 107.29 109.06
Malta 106.97 106.96
Holandsko 104.20 106.05
Rakúsko 105.10 106.57
Polsko 102.8 103.0
Portugalsko 99.38 99.43
Rumunsko 101.95 102.29
Slovinsko 102.18 102.16
Slovensko 101.31 102.59
Fínsko 105.01 104.84
Švédsko 101.84 102.37
Spojené Kráľovstvo 107.8 :
Island 104.59 104.72
Nórsko 103.0 105.0
Švajčiarsko 101.56 102.22
Turecko 187.37 190.89


<br /> <body></p> <p>This page uses frames, but your browser doesn&#8217;t support them.</p> <p></body><br />