Priority FoodDrinkEurope na roky 2019-2024

Poslaním FoodDrinkEurope je uľahčiť rozvoj prostredia, v ktorom môžu všetky európske potravinárske a nápojové spoločnosti uspokojiť potreby spotrebiteľov a zároveň účinne konkurovať trvalo udržateľnému rastu.

Príspevok FoodDrinkEurope je založený na dôkladnom vedeckom výskume, analýze údajov a efektívnej komunikácii, ktorá funguje v rámci regulačného rámca. Organizácia podporuje záujmy svojich členov v oblastiach, ako sú bezpečnosť potravín, veda a výskum, výživa a zdravie, dôvera spotrebiteľov, konkurencieschopnosť a udržateľnosť životného prostredia.

Stály sekretariát FoodDrinkEurope so sídlom v Bruseli udržiava úzke kontakty s európskymi a medzinárodnými inštitúciami a je významným partnerom pri konzultáciách o všetkých otázkach týkajúcich sa európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu.

FoodDrinkEurope zverejnila svoje politické priority pre inštitúcie EÚ vzhľadom na nadchádzajúce voľby v EÚ.

Publikácia FoodDrinkEurope s názvom „Let’s step up to the plate“ zrozumiteľne popisuje kľúčové priority potravinárskeho a nápojového priemyslu. Potravinársky a nápojový priemysel chce zohrávať svoju úlohu aktívneho partnera pri riešení zabezpečenia toho, aby Európa mala aj naďalej najvyššiu kvalitu potravín a nápojov, najbezpečnejšie potraviny na svete, podporovala prosperitu a zabezpečenie kvalitných pracovných miest. Úlohou FoodDrinkEurope je pomáhať priemyslu, tvorcom národnej a európskej politiky, občianskej spoločnosti a spolupracovať na týchto cieľoch.

Prístup k tlačenej verzii správy