Referenčné hodnoty pre príjem živín: interaktívny nástroj

Úrad EFSA zverejnil na svojej webovej stránke interaktívny nástroj, ktorý umožňuje odborníkom na výživu a iným zdravotníckym pracovníkom vykonávať rýchle a jednoduché výpočty výživových hodnôt pre jednotlivé vekové skupiny obyvateľstva pomocou referenčných hodnôt pre príjem živín, ktoré určila EFSA.

Vyhľadávač referenčných hodnôt pre príjem živín (DRV Finder) umožňuje vyhľadať potrebné množstvo živín, pre konkrétnu vekovú skupinu obyvateľstva. Tieto hodnoty boli zostavené na základe 32 odborných stanovísk, ktoré EFSA uverejnila v posledných rokoch.

Tabuľky obsahujú referenčné výživové hodnoty pre vodu, tuky, sacharidy, vlákninu, bielkoviny, energiu, ako aj 14 vitamínov a 13 minerálov, ktoré by mal ľudský organizmus prijímať.

Agnès de Sesmaisons Lecarré z oddelenia pre výživu EFSA povedal: „Zdravotnícki pracovníci a úrady používajú referenčné výživové hodnoty, aby pomohli spotrebiteľom pri výbere zdravých potravín. Dúfame, že začnú používať nami pripravený nástroj pri vykonávaní svojej dennodennej práce“.

Vyhľadávač referenčných hodnôt pre príjem živín je interaktívny nástroj, ktorý ponúka rýchly a jednoduchý prístup k referenčným hodnotám pre príjem živín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Bol vytvorený pre koncových užívateľov týchto hodnôt, ako sú napríklad pracovníci v zdravotníctve, vedúci pracovníci v riadení rizika, tvorcovia politiky, výrobcovia potravín či vedci.

Referenčné hodnoty pre príjem živín (DRV = Dietary Reference Value) sú vedecky podložené referenčnej hodnoty živín pre zdravú populáciu. Líši sa podľa životných období a pohlavia. Môžu byť využité pre mnoho účelov, napríklad pri hodnotení nutričnej kvality stravy jednotlivcov alebo skupín, navrhovanie jedálničkov (napr. Školské stravovanie), tvorba nutričných smerníc, nutričné ​​poradenstvo, stanovenie referenčných hodnôt pre označovanie potravín a pre rozvoj výživové a potravinovej politiky.

Referenčné hodnoty pre príjem živín nie sú však výživovými cieľmi a odporúčaniam pre jednotlivca. Každý jednotlivec je špecifický a potrebuje prijímať stravu ktorá čo najviac vyhovuje jeho vlastným potrebám ako aj zdravotným obmedzeniam.

Tabuľky s referenčnými hodnotami výživových hodnôt môžete nájsť tu: https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs?lang=cs

Správu priniesla. EFSA