Seminár“ AKTUÁLNE OTÁZKY POTRAVINÁRSKEJ PRAXE“

Fakulta Biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre bude počas konferencie FOOD|BIO|TECH, organizovať odborný seminár:“ AKTUÁLNE OTÁZKY POTRAVINÁRSKEJ PRAXE“ ktorý sa bude konať dňa 17.09. 2019 12.30 – 22.00 hod vHotel Viliam Fraňo, Síkarská 15, 949 05 Nitra – Dolné Krškany. Link na prihlásenie: http://www.fbp.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/odborn%C3%BD-semin%C3%A1r-aktu%C3%A1lne-ot%C3%A1zky-potravin%C3%A1rskej-praxe/ Tešíme sa na Vašu účasť.