„Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín“ – prezentácie

Odborný seminár „AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN‟ organizovaný Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konaný 7.11.2019  bol zameraný na aktuálne témy v oblasti potravinárstva, kontroly kvality a bezpečnosti potravín. Úvodným príhovorom dekana Fakulty biotechnológie…