„Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín“ – prezentácie

Odborný seminár „AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN‟ organizovaný Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konaný 7.11.2019  bol zameraný na aktuálne témy v oblasti potravinárstva, kontroly kvality a bezpečnosti potravín.

Úvodným príhovorom dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.  a následne  vedúceho Katedry hygieny a bezpečnosti potravín prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr. (odborného garanta seminára) boli pozvanými prednášajúcimi odprezentované témy na vysokej odbornej úrovni. Pozitívnym prínosom odborného seminára bola odborná diskusia, počas ktorej si prednášajúci ako aj účastníci vymieňali názory, prezentovali svoje postoje a skúsenosti.

s poďakovaním organizační tím:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Ing. Jozef Čapla, PhD.

Ing. Peter Zajác, PhD.