Príručka IFS riadenie cudzích predmetov

Výskyt cudzieho predmetu v potravine vždy vedie k negatívnej publicite a hovorí sa o ňom na titulných stránkach novín. Nielenže vyvoláva obavy a rozhorčenie, ale môže tiež znamenať potenciálne riziko pre spotrebiteľov a vedie k oficiálnym reklamáciám. Zvyšujúci sa počet nálezov cudzích predmetov v potravinárskych výrobkoch nie je len momentálne zlyhanie alebo krátkodobý trend reklamácií, ktorého význam v blízkej budúcnosti klesne. Keď už nič iné, je to aspekt so zvyšujúcim sa významom pre spotrebiteľov a médiá. Táto príručka by sa mala stať zdrojom informácií pre zainteresovaného užívateľov o tom, ako k tejto citlivej téme pristupovať v oblasti potravinárskeho priemyslu. Cieľom je vyrábať potravinárske výrobky čo najbezpečnejšie a nespôsobovať sklamanie spotrebiteľom. Táto príručka uvádza návrhy, ako riadiť cudzie predmety, a ponúka tiež možné riešenia.

Preklad dokumentu „Príručka pre účinné riadenie cudzích predmetov z pohľadu IFS“ do slovenského jazyka bol zabezpečený Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre menovite Ing. Jozefom Čaplom, PhD., doc. Ing. Petrom Zajácom, PhD. a prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr.. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sa v prípade odborných otázok môžu na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.

Link pre stiahnutie príručky:

https://www.ifs-certification.com/images/shop/foreignBodyManagementGuideline/documents/english/IFS_Foreign_Body_Management_Guideline_Slovak.pdf#page=1&zoom=auto,-274,842