BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN 2022 – konferencia

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV, POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA,

SLOVENSKÁ AKADÉMIA PÔDOHOSPODÁRSKYCH VIED

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD SR PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR, BRATISLAVA

Vás pozývajú na:

XIX. VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU:

BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

6. – 8. apríl 2022

Piešťany, Slovenská republika

Link na prihlásenie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0V6cg5LY9UMlY2SFFLWlpFSlJGT081TktKMUFHVVhTUi4u