BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN 2022 – zhrnutie

Touto cestou Vám chcem poďakovať za Vašu účasť a podporu konferencie, ktorý si Vážime a snažíme sa robiť maximum aby ste boli spokojní tak po odbornej stránke ako aj po stránke organizačnej a spoločenskej. Verím, že účasť na konferencii Vás obohatila o nové poznatky, kontakty a aktuálne témy, ktoré vo svojej práci využijete. Teší nás Váš záujem a podpora, ktorá prispieva  ku kvalite a jedinečnosti podujatia takéhoto druhu. 

S pozdravom a úctou

Jozef Golian (6-8.4.2022, Piešťany)

Linky na zborníky

Na nasledovných linkách sú zborníky z XIX. konferencie Bezpečnosť a kontrola potravín v plnom znení. 

Publikácie sú dostupné na: 

https://doi.org/10.15414/2022.bkp22-zop

https://doi.org/10.15414/2022.sqf22-psp

Odporúčané citácie sú: 

GOLIAN, Jozef – ČAPLA, Jozef (eds.). 2022. Bezpečnosť a kvalita potravín. Zborník vedeckých prác [online]. Nitra: Garmond. 329 s. ISBN 978-80-8266-007-7. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2022.sqf22-psp 

GOLIAN, Jozef – ČAPLA, Jozef (eds.). 2022. Bezpečnosť a kontrola potravín. Zborník odborných prác z XIX. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 6. 4.– 8.4. 2022 [online]. Nitra: Garmond. 118 s. ISBN 978-80-8266-006-0. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2022.bkp22-zop 

To je citácia celku, samozrejme, pri príspevkoch je to základ tiež. DOI sa udáva pri článkoch. 

Prezentácie z konferencie

Postery z konferencie

Fotografie z konferencie