Kontakt

Potravinárstvo.sk

Ing. Peter Zajác, HACCP Consulting

Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce


IČO: 41 062 191
DIČ: 107 111 81 80 (nie sme platcami DPH)
Banka: 0200 VÚB
SWIFT kód: SUBASKBX
Číslo účtu: 1794485058
Číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0017 9448 5058

info@potravinarstvo.com

Ing.Jozef Čapla, PhD.: capla@potravinarstvo.com

Ing. Peter Zajác, PhD.: zajac@potravinarstvo.com