Návrh referenčných hodnôt pre sodík a chloridy v potravinách

EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) verejne konzultuje o návrhoch odporúčaných výživových dávok (OVD) pre sodík a chloridy v potravinách pre obyvateľstvo EÚ.

Sodík a chlorid sú dva chemické prvky, ktoré tvoria kuchynskú soľ (NaCl). Soľ sa bežne nachádza v strave ľudí alebo sa do nej pridáva ako ochucujúca zložka, prísada alebo konzervačná látka.

Panel pre výživu, nové potraviny a potravinárske alergény predbežne zvažuje pre všeobecnú dospelú populáciu (vrátane tehotných a dojčiacich žien) nasledovné hodnoty príjmu týchto prvkov:

  • Príjem 2 g sodíka denne, aby bol bezpečný a primeraný, berúc do úvahy dôkazy o riziku kardiovaskulárnych ochorení na jednej strane a primeranosti výživy na strane druhej;
  • Príjem 3,1 g chloridu denne je bezpečný a primeraný, pričom sa berie do úvahy, že hlavným zdrojom chloridu v strave EÚ je chlorid sodný.

Panel tiež navrhuje vekovo špecifické hodnoty oboch látok pre deti, ktoré zohľadňujú rozdiely v energetickej potrebe a rastových faktoroch. Adekvátny príjem pre dojčatá vo veku nad 6 mesiacov bol odvodený z príjmu dojčiat mladších ako 6 mesiacov.

Dočasné referenčné hodnoty EFSA nie sú ani nutričnými cieľmi, ani odporúčaniami pre populácie alebo jednotlivcov. Ich cieľom je poskytovať politickým činiteľom v EÚ a jej členských štátoch informácie o stratégiách v oblasti výživy a vydávať výživové usmernenia na pomoc spotrebiteľom pri výbere zdravej stravy.

Ak by ste chceli prispieť k diskusii pred finalizáciou týchto vedeckých stanovísk, uveďte pripomienky online a zaregistrujte sa na technické stretnutie, ktoré sa uskutoční v Bruseli 7. mája v rámci konzultačného procesu.

Verejná konzultácia o návrhoch referenčných hodnôt obsahu sodíka v potravinách.

Verejná konzultácia o návrhoch potravinových referenčných hodnôt pre obsah chloridu v potravinách.

Informáciu priniesla EFSA