Publikácie prác zo XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“

V dňoch 28.- 29.3.2019 sa v PARK hoteli v Piešťanoch konala XVI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje každoročne Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Odborným garantom konferencie bol už úctyhodný 16 – krát prof. Ing. Jozef Golian, Dr., ktorý touto cestou ďakuje všetkým účastníkom.   

Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.

Link na zborník z konferencie:

http://ves.uniag.sk/files/pdf/smc4u91bhopkjy4k1pjh7ivr8dbooq.pdf

Link na vedecké články z konferencie sú publikované v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences:

www.potravinarstvo.com