Príklad označovania potravín – hydinové mäso

Informácie o obsahu údajov na etikete produktu umožnia spotrebiteľov lepšiu informovať a uľahčujú nakupovanie potravín. Na našom príklade hodinového mäsa – Kurča bez drobov, poukazujem na význam jednotlivých údajov pre spotrebiteľa.