Konferencia FoodBioTech (Biotechnológie a kvalita surovín a potravín)

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vás srdečne pozýva na 14.
medzinárodnú vedeckú konferenciu FoodBioTech (pôvodný názov Biotechnológie a kvalita surovín a potravín), ktorá sa uskutoční 16.-18. septembra 2019, Hotel Viliam Fraňo, Nitra, Dolné Krškany.

*Sekcie:*

Biotechnológie a biológia

Technológia a kvalita potravín

Hygiena a bezpečnosť potravín

Zdravie a rizikové faktory

Inovatívne trendy v potravinárskom priemysle

Demonštračný deň EIT (workshop pre začínajúcich podnikateľov s odbornou prípravou a súťažou)

Úloha biohospodárstva v potravinovom reťazci (workshop)

Sekcia mladých vedcov

Informácie nájdete na https://fbtcon.fbp.uniag.sk/