AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN

7. november 2019 sa bude konať v hoteli AGROINŠTIÚT Nitra, š. p., Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová v kongresovom centre odborný seminár KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN. Seminár organizuje SPU FBP Katedra hygieny a bezpečnosti potravín.

Prihlasovanie je cez adresu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs0sEBTXlzQuoH2m4su7tUvs9IWFCXO0RbtQEjxp34WpTsLQ/viewform