FLIS – informačný systém označovania potravín v EÚ

Európska komisia spustila nový informačný systém označovania potravín (FLIS). Priamy prístupový odkaz na FLIS:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-language

Informačný systém umožňuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov vybrať si potravinu (kategóriu) a automaticky vyhľadať povinné označenia EÚ v 23 jazykoch EÚ, pričom poskytuje tiež odkazy na príslušné právne ustanovenia a existujúce usmerňujúce dokumenty.