Blog

Týždeň bezpečnosti potravín

NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI Týždeň bezpečnosti potravín Dátum: 27.4.2021 Forma podujatia ONLINE cez platformu MS Teams Linka na podujatie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4YmZhODItNzA5My00YzYwLTliZjItMmQ3ZDUxZGM5MzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2270f2b499-fb02-4128-aaa3-61c4f5949c9e%22%7d Program podujatia Odborná diskusia k problematike bezpečnosti potravín. Prezentácia študijných programov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre. Odborné prednášky, video prezentácie, dotazníkové…

FLIS – informačný systém označovania potravín v EÚ

Európska komisia spustila nový informačný systém označovania potravín (FLIS). Priamy prístupový odkaz na FLIS: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-language Informačný systém umožňuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov vybrať si potravinu (kategóriu) a automaticky vyhľadať povinné označenia EÚ v 23 jazykoch EÚ, pričom poskytuje tiež odkazy na…

Označovacie GASTRO – HACCP štítky na potraviny

Hygienické príručky HACCP pre prevádzky vereného stravovania aj s mobilnou aplikáciou: Online akreditované školenie HACCP: https://potravinarstvo.com/skolenia/obchod-skolenia/ Moderná gastrotechnológia: https://www.kema.sk/sk/ Odporúčajú: Peter Frolo,Villa Nečas ŽilinaĽubomír Herko Hotel sv.Ludmila & reštaurácia Garden,SkalicaCulinary Club Ľubomíra Herka Gabriel Kocák Ú nás doma PopradPeter Jaroš…