Týždeň bezpečnosti potravín

NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI Týždeň bezpečnosti potravín Dátum: 27.4.2021 Forma podujatia ONLINE cez platformu MS Teams Linka na podujatie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4YmZhODItNzA5My00YzYwLTliZjItMmQ3ZDUxZGM5MzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2270f2b499-fb02-4128-aaa3-61c4f5949c9e%22%7d Program podujatia Odborná diskusia k problematike bezpečnosti potravín. Prezentácia študijných programov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre. Odborné prednášky, video prezentácie, dotazníkové…

Označovacie GASTRO – HACCP štítky na potraviny

Hygienické príručky HACCP pre prevádzky vereného stravovania aj s mobilnou aplikáciou: Online akreditované školenie HACCP: https://potravinarstvo.com/skolenia/obchod-skolenia/ Moderná gastrotechnológia: https://www.kema.sk/sk/ Odporúčajú: Peter Frolo,Villa Nečas ŽilinaĽubomír Herko Hotel sv.Ludmila & reštaurácia Garden,SkalicaCulinary Club Ľubomíra Herka Gabriel Kocák Ú nás doma PopradPeter Jaroš…

„Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín“ – prezentácie

Odborný seminár „AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN‟ organizovaný Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konaný 7.11.2019  bol zameraný na aktuálne témy v oblasti potravinárstva, kontroly kvality a bezpečnosti potravín. Úvodným príhovorom dekana Fakulty biotechnológie…

Seminár“ AKTUÁLNE OTÁZKY POTRAVINÁRSKEJ PRAXE“

Fakulta Biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre bude počas konferencie FOOD|BIO|TECH, organizovať odborný seminár:“ AKTUÁLNE OTÁZKY POTRAVINÁRSKEJ PRAXE“ ktorý sa bude konať dňa 17.09. 2019 12.30 – 22.00 hod vHotel Viliam Fraňo, Síkarská 15, 949 05 Nitra – Dolné Krškany. Link na prihlásenie: http://www.fbp.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/odborn%C3%BD-semin%C3%A1r-aktu%C3%A1lne-ot%C3%A1zky-potravin%C3%A1rskej-praxe/ Tešíme sa na Vašu účasť.