Priority FoodDrinkEurope na roky 2019-2024

Poslaním FoodDrinkEurope je uľahčiť rozvoj prostredia, v ktorom môžu všetky európske potravinárske a nápojové spoločnosti uspokojiť potreby spotrebiteľov a zároveň účinne konkurovať trvalo udržateľnému rastu. Príspevok FoodDrinkEurope je založený na dôkladnom vedeckom výskume, analýze údajov a efektívnej komunikácii, ktorá funguje v…