Dokumenty

Na stránke s praxou sú pre Vás k dispozícii organizácie, ktoré ponúkajú prax študentom počas roka podľa dostupných kapacít, pre bližšie informácie sú pre Vás k dispozícii kontaktné emaile na osoby v jednotlivých organizáciách. Poprosím Vás pre ich kontaktovanie využívajte len pracovné dni: pondelok – piatok v čase od 08,00 -16,00 hod.

Študent už nevypracováva správu z praxe, ale vedie si dochádzku z praxe buď cez mobilnú aplikáciu alebo google formulár: Záznam z praxe.

Po absolvovaní praxe bezprostredne zašle študent vyplnený naskenovaný/odfotený Hodnotiaci dotazník z praxe cez link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0V6cg5LY9URFlWQUQ5U0c3QzdGMk5NS1M4QjlaUlA5Qi4u

Postup študenta pre zabezpečenie praxe

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi

Podpísanú dohodu o praxi si študent môže prevziať na Oddelení pre štúdium a vzdelávanie FBP.

S BOZP pokynmi Vás oboznámi na svojom pracovisku organizátor praxe. Tento dokument slúži ako prehľad hlavných zásad dodržiavania bezpečnosti práce na pracovisku:

………………………………………………………………

OZNÁMENIE O DÁTUME A MIESTE PRAXE

(vyplní študent pred absolvovaním praxe, ak nepoužíva mobilnú aplikáciu)

ZÁZNAM Z PRAXE

(vyplní študent na konci pracovného dňa, ak nepoužíva mobilnú aplikáciu)