Kontakty

Prodekan pre pre vedu, výskum a prax:

doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD.

miroslav.krocko@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Ústav potravinárstva

 

Poďakovanie: Táto stránka a práca bola podporená v rámci projektu č. 024SPU-4/2021 – Digitalizácia a inovatívne prístupy vzdelávania rozvíjajúce teoretické vedomosti, praktické zručnosti a digitálne schopnosti ako nástroj lepšej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.