Základné informácie

Na stránke s praxou sú pre Vás k dispozícii organizácie, ktoré ponúkajú prax študentom počas roka podľa dostupných kapacít, pre bližšie informácie sú pre Vás k dispozícii kontaktné emaile na osoby v jednotlivých organizáciách. Poprosím Vás pre ich kontaktovanie využívajte len pracovné dni: pondelok – piatok v čase od 08,00 -16,00 hod.

Odporúčame prax vo VPP s.r.o. Kolíňany – školský podnik. V prípade, že naša ponuka praxí Vás neoslovila alebo nie je k dispozícii dostatočný počet ponúk na prax, študent môže sám osloviť organizáciu, kde má záujem absolvovať prax v rámci svojho odboru. Ak si študent vyberie a dohodne si prax s firmou z našej ponuky, po odsúhlasení praxe organizátorom a uzavretí DOHODY o praxi študenta (pre získanie podpísanej dohody môžete napísať na študijné oddelenie FBP  alebo si ju v elektronickej podobe stiahnuť v sekcii dokumenty) študent zašle svoje informácie do systému  cez nasledovný link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QuVfh79zSQ5OiGhX3EISsIdUN0hSVjRPMFVCT1lCTENYRVZXREsyUDNQRi4u

Študent, ktorý si organizáciu na prax vybral sám po odsúhlasení praxe a uzavretí DOHODY o praxi študenta (pre získanie podpísanej dohody môžete napísať na študijné oddelenie FBP  alebo si ju v elektronickej podobe stiahnuť v sekcii dokumenty)  zašle svoje informácie do systému cez nasledovný link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QuVfh79zSQ5OiGhX3EISsIdUN0hSVjRPMFVCT1lCTENYRVZXREsyUDNQRi4u

Na konci praxe študent zašle hodnotenie z praxe ako je bližšie popísané v sekcii dokumenty (aj vzor tlačiva).