Na stránke s praxou sú pre Vás k dispozícii organizácie, ktoré ponúkajú prax študentom počas roka podľa dostupných kapacít, pre bližšie informácie sú pre Vás k dispozícii kontaktné emaile na osoby v jednotlivých organizáciách. Poprosím Vás pre ich kontaktovanie využívajte len pracovné dni: pondelok – piatok v čase od 08,00 -16,00 hod.

Odporúčame v súčasnej situácii prax vo VPP s.r.o. Kolíňany – školský podnik. V prípade, že naša ponuka praxí Vás neoslovila alebo nie je k dispozícii dostatočný počet ponúk na prax, študent môže sám osloviť organizáciu, kde má záujem absolvovať prax v rámci svojho odboru.

Ak si študent vyberie a dohodne si prax s firmou z našej ponuky, po odsúhlasení praxe organizátorom a uzavretí DOHODY o praxi študenta (pre získanie podpísanej dohody môžete napísať na študijné oddelenie FBP  alebo si ju v elektronickej podobe stiahnuť v sekcii dokumenty) študent zašle svoje informácie do systému  cez nasledovný link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0V6cg5LY9UNUc2UEFBMllENVJRTzlGNDhaUlQ0OU1WMi4u 

Študent, ktorý si organizáciu na prax vybral sám po odsúhlasení praxe a uzavretí DOHODY o praxi študenta (pre získanie podpísanej dohody môžete napísať na študijné oddelenie FBP  alebo si ju v elektronickej podobe stiahnuť v sekcii dokumenty)  zašle svoje informácie do systému cez nasledovný link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0V6cg5LY9UNUc2UEFBMllENVJRTzlGNDhaUlQ0OU1WMi4u 

Na konci praxe študent zašle hodnotenie z praxe ako je bližšie popísané v sekcii dokumenty (aj vzor tlačiva).

PONUKA PRAXE NA LETO 2021 – EKVIA: https://fbp.uniag.sk/files/fbp/dokumenty/mix/ekvia%20prax_fin.pdf

AKTUÁLNA PONUKA PRAXE REKTORÁT SPU:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIX0RN8T4IpWELd_BDoxjoTcW9P-6PTvI7lqcW-KH_w/edit?usp=sharing

[events]