XXI. VEDECKÁ KONFERENCIA BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

21.3 – 22.3. 2024 Piešťany

Jedinečná konferencia v príjemnom prostredí špičkového hotela priamo na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Na konferencii odznejú pútavé vedecké a odborné prednášky z oblasti potravinárstva, úradnej kontroly potravín a laboratórnej diagnostiky. Čaká Vás skvelý spoločenský večer so živou hudbou a výbornou kuchyňou.

Na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou sa môžete prihlásiť len cez elektronický formulár, ktorý je k dispozícii nižšie.

Posterová sekcia

Pre prezeranie posterov kliknite na link

Linka na prihlásenie: https://forms.office.com/e/ALExWyh2BB

Termín prihlásenia a úhrady vložného:
od: 27.10.2023
do: 29.2.2024

Termín zaslania príspevku vrátane posteru:
10.2.2024

Aktuálny počet prihlásených: k dátumu 7.3.2024

300

Cirkulár:

Cieľ konferencie:

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Organizátori konferencie:

  • SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV
  • FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
  • POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA 
  • SLOVENSKÁ AKADÉMIA PôDOHOSPODÁRSKYCH VIED
  • NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD SR PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
  • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR, BRATISLAVA

Pripravované publikácie: