XX. VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

BEZPEČNOSŤ A KONTROLA

POTRAVÍN

 

29. – 31. marec 2023

Piešťany, Slovenská republika

 

 

1.    Cirkulár – program konferencie

Program PDF Slovenská verzia

Program: PDF English version

 

Vzory príspevkov:

Príspevok do zborníka vedecký

Príspevok do zborníka odborný

Príspevok do časopisu vedecký

Príspevok do časopisu odborný

 

Linka na prihlásenie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0V6cg5LY9UMjU3VDVGNVA2OVI5RE5JSlpBT09WMkNZUi4u