Pokyny

Pokyny na prípravu príspevkov:

 Možnosti publikovania príspevkov:

Názov časopisu/zborníkaLink na prihlásenie (1 autor na 1 vložné môže prihlásiť max. 3 články v 3 rôznych kategóriách)Max. počet publikovaných článkov
JMBFS – Journal of Microbiology, Biotechno- logy and Food Science  (WOS, Scopus (Q3) https://www.jmbfs.org/https://forms.office.com/e/L0Kh7ujgCJ  25
Zborník vedeckých prác „Bezpečnosť a  kvalita potravín“https://forms.office.com/e/WYAhJNCnT0  Podľa splnenia kritérií
Zborník odborných prác  „Bezpečnosť a   kontrola potravín“https://forms.office.com/e/krcaHpTdcPPodľa splnenia kritérií

Príspevky je potrebné písať podľa pokynov daného časopisu, resp. zborníka.

Príspevky do zborníkov musia byť napísané v programe Microsoft Word. Vzorový naformátovaný článok je k dispozícii tu:

UPOZORNENIE: Príspevkydočasopisov budú akceptované po vyjadrení editorom a publikované priebežne podľa poradia ako boli vložené. V prípade vyradenia ich autor môže upraviť na publikovanie v zborníkoch. Príspevky do zborníkov, ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny, budú vrátené autorovi na prepracovanie.  Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov! Príspevky do zborníkov zasielajte len elektronickou poštou na adresu bekop2024@gmail.com 

V názve každého príspevku je potrebné uviesť na začiatku identifikátor BKB24, na základe ktorého bude články identifikovateľné najmä v databázach časopisov. Do prihlasovacieho formulára nie je potrebné identifikátor uvádzať.