Kontakt

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kontakt: Tel.: 037/6414 325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk