Program

Rámcový program:

Rámcový časový program:Prioritné témy konferencie:
Štvrtok 21.3.20241. Bezpečnosť potravín, štandardy a legislatíva      EÚ/ES, EFSA
7.30– 9.00Prezentácia účastníkov
9.00 – 9.15Otvorenie konferencie2. Mikrobiologická a mykologická bezpečnosť     potravín
 9.15 – 12.30Bezpečnosť potravín a legislatíva EÚ
12.30 – 13.45Obed3. Chemická bezpečnosť potravín
13.45 – 15.15Mikrobiologická a chemická bezpečnosť potravín
15.15 – 15.45Prestávka 4. Perspektívne technológie pre bezpečné     potraviny a nové potraviny
15.45 – 17.00Prezentácie firiem
18.30Spoločenský večer 5. Bezpečnosť potravín, zdravie a výživová     hodnota potravín
Piatok 22.3.2024
9.00 – 10.30Analytické metódy kontroly potravín6. Analytické metódy kontroly kvality,     autenticity a bezpečnosti potravín
10.30 – 11.00Prestávka
11.00 – 12.30Bezpečnosť potravín a výživa
12.30Záver konferencie7. Bezpečnosť potravín v kontexte na európske     stratégie „Green Deal“ a „Farm to Fork“

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom rozposlaný do 10.3.2024