Vložné

Vložné:

180 €

Vložné zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníkov, vydanie článkov vo vedeckých časopisoch.

Vložné uhraďte: do 29.2.2024.

Číslo účtu: SK5909000000005185196021
Variabilný symbol: 020202
Účel platby (správa pre prijímateľa): priezvisko a meno účastníka. Bez mena a priezviska nie je možné Vašu platbu identifikovať!!!

Platba na mieste pri registrácii NIE JE MOŽNÁ!!!

Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri registrácii. Uhradené vložné je nevratné. Organizátori si vyhradzujú právo na operatívne zmeny v programe konferencie.

Po prihlásení sa na konferenciu Vám zašleme faktúru (ak budete potrebovať uviesť na faktúre špecifické údaje, zašlite nám túto informáciu už počas prihlasovania sa na konferenciu).

Fakturačné údaje:

Typ dodávateľaKontrol. účet321100     Dodávatelia tuzemsko
Názov firmyNázovSlovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV
ulice/číslo domuulice/číslo domuCHTF STU, Radlinského 9   81237 Bratislava-Staré Mesto
PSČPSČ812 37
MestoMestoBratislava
ŠtátŠtátSlovensko
DIČDaňové číslo 12021978596
IČODaňové číslo 2IČO: 00179019
Banka – názovNázovSlovenská sporiteľňa
Banka – kód bankyKód banky900
Banka – bankový  účet čísloBank. Účet 
Banka – IBANHodn. IBANSK5909000000005185196021
Mena objednávkyMena objednávkyeuro
Komunikační jazykJazykslovenčina
Platobná podmienka – počet dní splatnostiPlatobné podmienky30 dní
Kontakt – telefónTelefón0903233171
Kontakt – e-maile-mailjozef.golian@uniag.sk