Ubytovanie

Ensana Esplanade Health Spa Hotel

921 29 Piešťany-Kúpeľný ostrov
Telefón: 033/775 51 11

Link na ubytovanie:https://bit.ly/Esplanade_konferencia_ubytovanie

Rezervácia vyžaduje platobnú kartu ako zábezpeku. Počas konferencie Vám bude na hoteli vystavená faktúra, ktorú zaplatíte na mieste, alebo Vašou inštitúciou po návrate.

Rezerváciu môžete vykonať aj prostredníctvom E-mailu: mice@sk.ensanahotels.com

Po naplnení kapacity hotela bude sprístupnený na ubytovanie hotel Splendid, ktorý je spojený chodbou s hotelom Alameda a s kongresovým centrom.